Program - IT-tinget 2013

Velg parallellsesjonene du ønsker å delta på og trykk knappen "Gå til påmeldingsskjema".
Du vil da komme til skjema for øvrige personopplysninger.

ONSDAG 25. SEPTEMBER

10:00-10:20 Velkommen og åpning
v/Terje Mjøs, konsernsjef EVRY
10:25-10:55 Hvordan skape vekst i en verden i endring?
v/Kristin Skogen Lund, administrerende direktør, NHO
Evnen til å håndtere endring er sentral for både bedrifter og samfunn, om de skal sikre vekst og bæreevne over tid. Ikke minst gjelder dette i våre dager, hvor endringer innenfor global konkurranse, demografi og teknologi skaper stadig nye utfordringer og nye forutsetninger. Dette er utgangspunktet for Kristin Skogen Lunds innlegg, der hun henter erfaringer fra sine ulike roller i næringslivet og fra rollen som administrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon.
11:00-11:30 Big thinking - forenkling for kundene
v/Kirsten Idebøen, administrerende direktør, Sparebank1 Gruppen
Nye generasjoner av plattformer, nye og gamle generasjoner av brukere, nye muligheter for å skape konkurransefortrinn -
og samtidig mange fallgruver. SpareBank 1 og finansbransjen har tatt store steg. Hvilken strategi ligger til grunn og hvilke utviklingstrekk ser vi fremover?
11:35-12:15 Big Data "Finding gorillas in the mist" -  Just the Start of Your Problems!
v/Stephen Prentice, Gartner
We are entering an age of pervasive digitalisation and ubiquitous connectedness which is creating an information explosion. With business growth the driving force, the search to extract value and deliver competitive advantage from this new data is a priority. Welcome to the world of ‘Big Data’! But identifying the nuggets from the noise is like finding Gorillas in the mist – you think they are there, but you don’t know what they look like!
12:15-13:10 Lunsj
  Parallellspor
  Spor 1
Strategi/ledelse
Spor 2
Digitalisering av Offentlig sektor - so what?
Spor 3
Trender: - perspektiver på informasjonseksplosjonen
Spor 4
Teknologi: - "from pain to gain"
13:10-13:40 1A
Verden blir bedre, men blir den bedre fort nok?
 
70% av verdens befolkning bor i byer i 2050. 80% av BNP skapes i byer som bruker 80% av verdens energi. Hvordan kan teknologi hjelpe med de største og vanskeligste problemene vi står overfor? Foredraget er et inspill i denne debatten, og bruker eksempler fra Microsofts CityNext initiativ.
v/
Anders Føyen, rådgiver i Microsoft Norge
2A
Hvordan snuble på oppløpssiden?
Digitalisering av offentlig sektor i Norge, gode politiske hensikter, men så snubler vi på oppløpssiden!
v/Per Morten Hoff, IKT Norge
3A
Like barn leker best
Atferd, både positiv og negativ atferd, sprer seg gjennom nettverk, der nettverk kan være profesjonelle nettverk, sosiale nettverk, demografiske nettverk osv. Datatilfanget i det moderne samfunnet gjør det mulig å bygge nettverksstrukturer, og analysere disse, med en helt annen kvalitet enn tidligere. Evry og T-Rank viser hvordan nettverksanalyse kan brukes til å forutsi sannsynligheten for positiv og negativ atferd, for eksempel kjøpssansynlighet, sannsynlighet for oppsigelse og sannsynlighet for mislighold og svindel.
v/Per Fjærestad, Produktsjef EVRY og Svein Parnas, CTO T-Rank AS S
4A
Human-computer interaction
Emerging Trends in Human Computer Interaction Technology is enabling digital "moments" that are changing peoples lives, disrupting businesses and redefining entire industries and even society itself. A short overview of Gartner's Hype Cycle approach and a  selection of key trends in the field of Human Computer Interaction that will change the way we build, use and think about 'computers' over the next decade.
v/Stephen Prentice, Gartner
13:40-13:55 PAUSE      
13:55-14:25 1B
Norsk IT-virkelighet i et nøtteskall
Rambøll og Den Norske dataforening lanserer på årets IT Ting den private utgaven av IT i praksis 2013. IT i praksis er basert på omfattende undersøkelser i privat og offentlig sektor, og beskriver virkeligheten i IT-Norge. De mest sentrale analysene fra årets rapport får du i denne presentasjonen
v/Morten Skodbo, direktør i Rambøll Management Consulting og Jon Oluf Brodersen, CIO i NOKAS
2B
Offentlig digitalisering uten tvang
Digitalisering er et nøkkelord for effektivisering av offentlig sektor. KommIT er opprettet etter initiativ fra KS, i erkjennelsen av at tidenes største offentlige digitaliserings-
prosjekt er for stort til at kommunene kan møte det alene. Hvordan skal de lykkes med tidenes største offentlige digitaliserings-
prosjekt uten bruk av tvang?
v/Kiersti Kierulf, leder, KommIT
3B
Lær om Big Data fra noen som faktisk bruker det!

Nederlandske Spil Games betjener mange millioner online-spillere hver dag, og å tilby hver enkelt spiller en individuelt tilpasset opplevelse er svært viktig for å være konkurransedyktig. I tillegg skjønte man tidlig at det lå mye verdifull informasjon skjult i den enorme trafikken. Med et beskjedent budsjett og en blanding av åpne og proprietære teknologier har Spil greid å lage en Big Data-løsning som leverer prediktiv analyse av sin enorme brukermasse i sanntid. Rob forteller om reisen fra den spede begynnelse fram til dagens løsning. Presentasjonen gjennomføres på engelsk.
v/Rob Winters, Director, Reporting and Analytics at Spil Games
4B
Hvordan utnytte kompetanse til egen fordel?
Hvordan skape en åpen, engasjerende og smidig organisasjon som utnytter tilgjengelig informasjon og kompetanse, effektiviserer kommunikasjon, tiltrekker seg de beste talentene i markedet, samt legger til rette for økt samhandling, kunnskapsdeling og idéutveksling. Dette er hva som kalles en ekte Social Business! TV2 vil dele sine ambisjoner, erfaringer og suksessfaktorer.
v/Arne Berve, IT-sjef, TV2
14:25-14:40 PAUSE      
14:40-15:10 1C
Standardisér eller dø!

Steinar Marthinsen, viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst
, forteller hvorfor han mener standardisering er eneste farbare vei for å skape fremtidens helsevesen.
2C
"På nett med innbyggerne", også med godt personvern.
Datatilsynet har laget sin egen strategi for å bidra til godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor.  Her presenteres noen tanker om hva som må til for å ivareta godt personvern når forvaltningen blir mer og mer digital.
v/Hallstein Husand Seniorrådgiver, Datatilsynet
3C
Small Data: Hvordan skape og utnytte egne data
I mange tekno- og investormiljøer er ”lifelogging” eller selvmåling allerede et kjent begrep.
Trendanalytiker Ole Petter Nyhaug spår at denne trenden raskt vil bre seg i andre miljøer, og at avansert bruk av blant annet sensorer og mobilteknologi vil forandre en rekke bransjer. Her forteller han om de forbrukertrendene som ligger til grunn for denne spennende utviklingen, og hvilke kommersielle utfordringer og muligheter det gir.
4C
From Big Data to Smart Information
There is now an enormous quantity of data which exists in a wide variety of forms and is being generated very quickly.  Big Data in itself has no meaning and no value.  Smart Information is Big Data analyzed to make it useful to transform products, improve planning and optimize operations. This presentation will describe the opportunities from Big Data and how to safely benefit from these.
v/Mike Small, Senior Analyst - KuppingerCole
15:10-15:30 PAUSE      
15:30-16:15 Kundestyrt innovasjon av en analog virksomhet i en digital hverdag
Christian Majgaard var tidligere globalt ansvarlig for LEGOs merkevare og ansvarlig for LEGOs endring fra low-tech til det høyteknologiske og innovative selskapet det er i dag. I dag snakker han om viktigheten av innovativitet og nyskaping i næringslivet. “Any strategy process should begin by seeing the world as it is, yet most strategy meetings are about writing wishing lists to Santa Claus.” På IT-tinget vil han snakke om kundestyrt innovasjon av en analog virksomhet i en digital hverdag.
v/Christian Maigaard, Lego
16:15-16:45 Norsk allmennkringkaster i verdensmesterskap
Aldri har tilbudet vært større av kvalitetsinnhold på alle plattformer for det norske publikum. Hvordan skal NRK møte denne konkurransen og fortsatt holde en posisjon og forsvare lisensen? Hva tenker NRK omkring bruken av nye medier og hvor langt skal NRK gå i å konkurrere med kommersielle aktører? Hvordan vil NRK bruke sitt enorme arkiv i kampen om fremtidens mediebruk? Og er Big Data også relevant for en norsk allmennkringkaster?
v/Thor Gjermund Eriksen, Kringkastingssjef NRK
16:45-17:15 Oppsummering avrunding, og noen morsomme utfordringer
17:15-18:30 Happy hour hos våre partnere og utstillere
19:30-23:00 Aperitif og festmiddag
   

TORSDAG 26. SEPTEMBER

06:45-08:30 Bakkeløp med påfølgende frokost
09:15-09:45 Kunden først!
Hvilke trender styrer kundene i deres mobil og bredbåndsbruk? Bransjens store dilemma er at det kreves store investeringer for å tilfredsstille kundens krav til bredbåndsbruken. Og betalingsviljen hos kundene er ikke like stor som investeringsviljen hos leverandøren. Hva betyr kundelojalitet i det nye konkurransebildet og hva slår an hos kundene? Det å skape lojalitet skaper både utfordringer og fallgruber.Vi får et innblikk i hvordan Telenor skal møte disse utfordringene og vinne kundene.
v/Berit Svendsen, CEO, Telenor Norge
09:45-10:15 Here be dragons...Watson, the quantum leap to the Humanization of Technology
 v/Dr. Marc Teerlink, Global Strategist, IBM
Today, the most commercially successful products on the market are those that are designed to be a natural extension of how people do things. Sixteen years ago IBM built a computer to play chess. Fourteen years later, with Watson winning the American Games show Jeopardy!, IBM achieved another milestone in the evolving technology journey. Mankind sprang forward to a higher level of technology - Cognitive Computing - that “understands” the nature of human language and answers questions based on calculated confidence. The next wave of technology will be cognitive, predictive and collaborative. And most of all, Humanized to assist us.
10:15-10:30 PAUSE
  Parallellspor
  Spor 1
Strategi/ledelse
Spor 2
Digitalisering av Offentlig sektor - so what?
Spor 3
Trender: - perspektiver på informasjonseksplosjonen
Spor 4
Teknologi: - "from pain to gain"
10:30-11:00 1D
Krysskobling av kundeinfo, en forutsetning for lønnsom drift?
Hvordan skaper finanshus økt omsetning basert på kundeinformasjon, og kundelojalitet fra forskjellige områder? Drar bank og forsikring nytte av hverandre, og er det noen utfordringer forbundet med dette?
2D
In Estonia you need less than 18 minutes to start a new business.
Interaction among government agencies, and between the government and citizens, has been completely transformed through Estonias - e-Estonia program. All levels of government are significantly more efficient than ever before and Estonia has set the standard for new eGovernment services.
v/Indrek Vimberg, COO of Estonia ICT Democenter
3D
BIG DATA - en mental tsunami
IT-industrien utvikler stadig nye løsninger for å håndtere voksende datamengder, i form av lagringsløsninger, nettsky, indeksering, filtrering og nye søkemuligheter. Resultatet er informasjonsmengder større enn noen menneskelig hjerne kan sortere og absorbere. Hva skjer med oss når informasjonsflommen kommer? Hvordan kan vi best forholde oss til og håndtere denne mentale tsunamien?
v/Geir Isene, Game changer @ "Å"
4D
Utnytt Big Data i datavarehuset
De fleste datavarehus er basert på 10-15 år gammel designteknologi, som over tid er blitt vanskelig å utvide. Resultatet er ofte langsom datalasting, trege query-prosedyrer og generelt problemer med å respondere i takt med brukernes behov. Kenneth Westerby i EMC deler her selskapets Best Practice for å modernisere et eksisterende datavarehus. v/Kenneth Westerby, EMC Isilon Big Data Division
11:00-11:15 PAUSE      
11:15-11:45 1E
Hva måtte til for å fulldigitalisere Lånekassen
v/Marianne Andreassen, administrerende direktør i Lånekassen
2E
«Hva skjer når en kommune tar av i skyen?»

Narvik Kommune valgte i 2011 å ta i bruk Google som mail og samhandlingsplattform – Denne typen nybrotsarbeid skapte furore hos Datatilsynet. Hvilke erfaringer har Narvik gjort med sky-tjenester som andre kan lære av, og hvor går de videre?
v/Per Jakobsen, IKT direktør, Narvik Kommune
3E
13 ganger høyere suksessrate med Big Enough Data

Hør hvordan en av Telenors enheter har kombinert kundefokus med maskinlæring og automatisert markedsføring og oppnådd 13 ganger større suksessrate.
v/Johannes Bjelland og Pål Sundsøy, Telenor
4E
Når Internett blir en del av alt.

Internett har endret måten vi arbeider, lever, leker og lærer – men mye tyder på at de mest dramatiske endringene fremdeles ligger fremfor oss. Bruk av allestedsnærværende sensorteknologi, kartlegging av bevegelsesmønstre og ny bruk av Big Data, vil gi en flom av nye muligheter og trusler. Hvordan kan din bedrift eller organisasjon forberede seg.
v/Nils Ove Gamlem, Cisco Systems
11:45-12:00 PAUSE      
12:00-12:30 1F
Fra voksende oppgitthet til gryende forutsigbarhet!
Samferdselssektoren er et av statens satsningsområder og nasjonal transportplan vil kreve mye av Statens vegvesen (SVV) framover. Med flere hundre systemer som støtter opp omkring arbeidsprosessene i virksomheten er en god verktøystøtte en forutsetting for effektiviteten i Vegvesenet. 
v/Anne-Cecilie Riiser, Statens Vegvesen
2F
Hvordan lykkes med Big Data?

Nye forretningsmodeller basert på innsamling, gjenbruk og analyse av store mengder data kan være utfordrende å forene med et strengt personvernregelverk. Hør hvordan virksomheten praktisk kan gå frem for å sikre lovlig og forsvarlig bruk av data gjennom en helhetlig strategi for Big Data.
v/Thomas Olsen, PhD Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
3F
Hvis bedriften visste hva bedriften vet

Så og si alt en bedrift og dens kunder gjør etterlater seg elektroniske spor - og gjemt inne i de enorme datamengd-ene ligger kimen til nye produkter, tjenester, strategier og forretnings-modeller - denne gang markedsført som Big Data. Problemet for de fleste bedrifter er imidlertid ikke mangel på data, men mangel på fornuftige modeller. Espen Andersen diskuterer i denne sesjonen hvordan bedriften kan starte sin reise mot å finne og utnytte sine data til å bruke teknologi og analyse som konkurransevåpen.
v/Espen Andersen, Førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI
4F
Du og jeg og Big Data – personvernprinsipper under press

Det vi omtaler som Big Data kan benyttes til en rekke samfunnsnyttige formål. Samtidig utfordrer det personvernet på nye områder. Datatilsynet har utarbeidet en omfattende rapport som belyser personvern-utfordringene knyttet til bruk av Big Data.
v/Catharina Nes Seniorrådgiver, Datatilsynet
12:30-13:30 LUNSJ
13:30-14:00 Hva er hemmeligheten bak et godt og produktivt arbeidsmiljø, spesielt når bedrifter blir mer og mer globaliserte og mutli-kulturelle?
Pellegrino Riccardi mener svaret ligger i vår evne til å kommunisere og opptre på en måte som inspirerer og motiverer en selv og andre. Nøkkelen til å nå sine mål er selvinnsikt. Pellegrino Riccardi holder opp et speil som viser deg hvem du er. Om du er norsk, vil han vise deg hvordan nordmenn ser ut i andres øyne. Ikke bare det, han garanterer at du vil smile (kanskje også le) når han gjør dette
14:00-14:45 Life in Our New Connected Age
v/Jared Cohen, Director of Google Ideas
Jared Cohen, kåret av TIME Magazine til en av verdens 100 mest innflytelsesrike personer, kommer på IT-tinget 2013. 33-åringen er i dag direktør for Google Ideas og har skrevet boken The New Digital Age sammen med Googles CEO Eric Schmidt. Han har også tidligere jobbet tett med USAs utenriksministre Condoleezza Rice og Hillary Clinton. Når han nå kommer til Norge tar han med seg tanker, visjoner og utsikter om framtidens informasjonssamfunn: "In this talk, Jared Cohen examines how a new shift in online demographics will affect politics, corporations, businesses and individuals. Cohen will provide both a big-picture view of the coming decade as well as a granular view of the aspects that affect your organization most."